UK: Statusændringer for danskere ved en „No deal brexit“

05.04.2019
UK Statusændringer for danskere ved en „No deal brexit“

Idet Storbritannien nærmer sig den 29. marts 2019, som er dagen hvor de skal udtræde af den Europæiske Union, har medlemmerne af Underhuset endnu engang afvist den Brexit aftale som Theresa May er kommet med. Dermed er fristen for at forlade EU, blevet udskudt til den 12. april 2019.

De følgende ændringer for danskere bosiddende i Storbritannien er dog en konstatering, i forbindelse med opholds- og arbejdstilladelser, i tilfælde af, at Storbritannien forlader den Europæiske Union uden en aftale (Hard Brexit).

 

Som dansker i Storbritannien kan man beholde sine opholdsrettigheder

Dog skal dem der ønsker at forblive i Storbritannien, ansøge om en settled status, da de ellers vil miste deres tidligere rettigheder. Denne registrering kan udfyldes online hhv. via en app. Det betyder, at udenlandske arbejdere i Storbritannien kan ansøge om opholdstilladelse, så de kan bevare deres tilladelse til at bo og arbejde i landet. Denne registreringsmulighed er indtil videre tilgængelig indtil den 31. december 2020.

I forbindelse med denne registrering, kan de britiske myndigheder kræve at se visse former for dokumentation, dette kan f.eks. være et brev fra din arbejdsgiver, der bekræfter at du arbejder der, det kan være lønsedler, en straffeattest, samt forskellige former for identitetsdokumenter. Derudover kan myndighederne kræve, at disse oversættes af en certificeret oversætter. Vores afdeling i Storbritannien Alphatrad UK, kan hurtigt og kompetent sikre en certificeret oversættelse af alle dine dokumenter, hvis dette skulle være nødvendigt.

Hvis man ikke foretager denne registrering, vil man sandsynligvis miste sine rettigheder efter den 31. december 2020, det vil f.eks. mene, at man mister retten til at opholde og arbejde i landet, med mindre man har en speciel arbejdstilladelse, samtidig vil det også påvirke ens sociale ydelser, som for eksempel dækning af det offentlige sygehusvæsen (National Health Service / NHS) samt andre sociale ydelser.

 

Arbejde i Storbritannien i fremtiden som dansk statsborger

I tilfælde af en „No deal brexit“ skal danske statsborgere, der ønsker at bo og arbejde i Storbritannien, indsende en ansøgning om indrejse- og opholdstilladelse til det engelske Home Office (en underafdeling af det engelske indenrigsministerium).

 

Ikke flere roaming-gebyrer

På nuværende tidspunkt er der ingen roaming-gebyrer i Europa, men for britiske borgere der ønsker at rejse til Europa (EU) kan disse blive genindført, og det samme kan gøre sig gældende for EU-borgere, der ønsker at opholde sig i Storbritannien.

 

Grænsekontrol

Grundlæggende set, kan alle danske borgere, samt alle andre EU-borgere rejse ind i Storbritannien uden et visum, så længe deres ophold ikke overskrider 90 dage. Indtil den 31. december 2021 er et ID-kort derfor tilstrækkeligt til at rejse ind i landet, dog kræves der et pas efter denne dato.