Konsekutivtolkning: Tips til taler, der skal tolkes efterfølgende

12.02.2018
Konsekutivtolkning

Konsekutivtolkning er en tidsforskudt oversættelse af det talte. Tolken gør notater under den originale tale og oversætter derefter talens indhold. Det gør det nemmere for tilhørerne at forstå det indhold, der bliver oversat, eller komplekse sammenhæng, der fremføres på et fremmed sprog. Denne form for tolkning benyttes tit i forbindelse med taler for at give tilhørerne mulighed for selv at høre den originale version, også selv om de ikke behersker det fremmede sprog perfekt. Tolken sørger umiddelbart derefter med en sammenfattet oversættelse for en omfattende forståelse af det talte. Det kræver, at tolken arbejder yderst præcist, for den tidsforskudte tolkning medfører en væsentlig længere taletid i alt. Tilhørerne må ikke overbebyrdes med en hel masse irrelevante udsagn eller masser af gentagelser.

 

Talere, der vil arbejde sammen med en konsekutivtolk, kan lette tolkens arbejde ved at følge disse tips:

Tip 1: Dokumenter for tolken

Hvis der allerede findes en forberedt tale eller en liste med stikord, kan tolken bruge det til at forberede sig optimalt på opgaven. Det øger kvaliteten og også kvantiteten under den konsekutive tolkning, da tolken på forhånd har mulighed for at sætte sig ind i emnet.

Tip 2: Tal frit eller læs langsomt op

Det ideelle i forbindelse med foredrag, oplæsninger eller optrædener er, at man taler frit, for dermed betoner man automatisk ordene rigtigt, og tilhørerne kan nemmere følge med. Hvis en tale skal læses op, er det en fordel for både tilhørerne og tolken, at man læser langsomt og med betoninger.

Tip 3: Forkortelser og egennavne

Egennavne og tal vil som regel være kendte for taleren, men tilhørerne kender ikke nødvendigvis til dem. Når man udtaler ordene langsomt og tydeligt, bliver det nemmere for tolken og tilhørerne at forstå betydningen af det, der siges. Forkortelser eller specifikke fagtermer bør forklares kort, hvis publikum ikke består udelukkende af fagfolk.

Tip 4: Vittigheder er svære at oversætte

En vittighed eller en talemåde kan gøre talen mindre stiv og formel. Men hvis talen skal oversættes bagefter, frarådes det af eksperter at benytte dem. Når en vittighed bliver oversat, vil pointen som regel gå tabt, og det gør tilhørerne unødigt irriterede.

 

Har du brug for en konsekutivtolk? Vi hjælper dig gerne!