Genbrug i EU - hvem har de højeste kvoter

02.09.2019
Genbrug i EU - hvem har de højeste kvoter

Genbrug af råstoffer der allerede er anvendt, bør ikke kun skåne vores ressourcer, men også miljøet. Plast, byggematerialer, glas og andre materialer kan efter brug behandles med forskellige tekniske processer, og dermed genindføres i cirkulationen af materialer. Glas bliver til nyt glas, plast bliver til granulat der bruges til nye beholdere eller støbt plast, og byggematerialer kan ofte genbruges i vejsektoren efter en mekanisk findeling, eller på anden vis. Da genanvendelsesprocessen ofte er både langsigtet og omkostningskrævende, har lovgivere sat som mål om at øge landenes genbrugskvoter.

 

65 % genbrugskvote for hele Europa fra 2035

Genanvendelse af kommunalt affald, dvs. husholdningsaffald, har klare mål inden for EU. Ved år 2055 skal 55 procent af husholdningsaffaldet kunne genanvendes. Nogle lande er allerede over dette mål, og foruden Østrig og Tyskland behøver slovenerne heller ikke at bekymre sig om kvoten. På Malta genbruges imidlertid kun 7 % af det kommunale affald i øjeblikket, og i Rumænien er kvoten lidt over 13 %. Grækenland og Cypern er et skridt videre med 17 procent, men på trods af dette, ligger de fjernt fra kravene fra EU.*

 

En god kommunikation understøtter genbrugsprocessen

Mange producenter bestiller råstoffer og varer fra hele verden, for at kunne fremstille deres produkter. Det er især inden for kemi og materialevidenskab at uddannede oversættere er efterspurgte, for at sikre ensartede linjer, der fremmer det komplekse genbrugsemne. Kontakt os gerne for et tilbud, vi er her for at hjælpe dig.

 

*Kilde: Statista