Fremtidens luftfartindustri

14.06.2017
Fremtidens luftfartindustri

Fly, satellitter, raketter – Europas ingeniører og videnskabsfolk nørkler med mange forskellige civile og militære projekter. Nye materialer og teknologier skal hjælpe med at reducere miljø- og støjbelastningen samt med at spare energi. Interessante fakta om branchen:

 

Fremtiden ligger i Asien

Virksomhederne forventer, at det europæiske marked vil holde sig stabilt – dog med let faldende rater. I Asien og Mellemøsten forventer de til gengæld en enorm vækst. De enkelte regioners betydning:

Europa

Om 10 år: -2 %

Om 15 år: -5 %

USA

Om 10 år: +27 %

Om 15 år: +27 %

Mellemøsten

Om 10 år: +41 %

Om 15 år: +38 %

Asien

Om 10 år: +40 %

Om 15 år: +44 %

Kilde: Aviation-Studie 2015

 

Et billion-dollar-marked

Fly vil også være stærkt efterspurgt i fremtiden. Airbus regner med at levere 25.000 styk nye fly i de næste 20 år, mens konkurrenten Boeing endda regner med 30.000 enheder. Koncernerne vurderer den samlede værdi til hhv. tre og 3,6 billioner amerikanske dollar. I henhold til Boeings prognoser vil der frem til 2029 blive leveret følgende antal fly til de forskellige verdensdele:

10.320 til Asien

7.200 til Nordamerika

7.190 til Europa

2.340 til Mellemøsten

2.180 til Latinamerika

960 til Rusland/Centralasien

710 til Afrika

Kilde: Boeing

 

Målsætningerne

Inden for rammerne af den europæiske Flightpath 2050-rapport har branchen pålagt sig selv en lang række forpligtelser. Frem til midten af dette århundrede er det således målet, at følgende værdier skal nedsættes:

Energiforbrug (pr. passagerkilometer) -28 %

Støjbelastning -65 %

CO2-udslip -75 %

Nitrogenoxid-udslip (pr. passagerkilometer) -90 %

Reduktioner i sammenligning med året 2000.

Kilde: Flightpath 2050

 

Betydningen af oversættelser

Luftfarten har længe været et internationalt anliggende, og verdensomspændende partnerskaber hører til hverdagen for næsten alle branchens virksomheder. Kontrakter og tekniske oversættelser er derfor også en del af hverdagen, og erfarne oversættere og tolke har som regel et solidt kendskab på deres fagområder. Teoretiske og praktiske erfaringer på de forskellige områder inden for luft- og rumfart vil i fremtiden være efterspurgt hos oversættere i lighed med solid baggrundsviden om sædvanerne i andre lande.