Flersprogede websider: Stil de rigtige spørgsmål & undgå de hyppigste fejl

09.11.2016
Flersprogede websider

Vidste du, at lyseblåt forbindes med sorg i Sydøstasien – og at man derfor bør undgå at benytte denne farve? At vittige reklamer med køer kan give gevaldigt bagslag i forbindelse med markedsføring i Indien? Det ved de mennesker, der taler de pågældende sprog som modersmål. Og de er opmærksomme på den slags væsentlige detaljer, der har betydning for en websides virkning.

Vil du ekspandere? Og har du allerede fundet svar på en hel række spørgsmål, som for eksempel: Hvem kan kommunikere professionelt med de nye internationale kunder? Kan du klare de ekstra bureaukratiske opgaver, der følger med? Har du overhovedet tilladelse til at eksportere dine produkter – og findes der betjeningsvejledninger på det nye målsprog? Så bør du også investere en passende mængde tid på den kommende flersprogede webside og gøre dig umage med at stille de rigtige spørgsmål i startfasen.

 

I dag vil vi gerne give dig et par grundlæggende tips som hjælp, før du vælger den passende udbyder af oversættelsesydelser.

 

3 spørgsmål, du bør stille dig selv, før du sætter gang i projektet med at få oversat din webside:

  1. Hvilke sprog skal jeg oversætte til først?
    Start med det sprog, der giver de fleste sidevisninger for dig – hvilket du for det meste kan finde frem til ved hjælp af trackingstatistikken. Hvis du starter med kun at oversætte en del – f.eks. startsiden og nogle punkter i hovedmenuen – kan du samle de første erfaringer. Derudover kan du annoncere med AdWords-annoncer på det nye sprog, der henviser til landingssider på det pågældende sprog – og også hjælper dig til at vurdere, hvilken trafik, du kan forvente.
  2. Hvilke andre tekster skal også oversættes?
    Når du oversætter din webside, skal du huske på, at du også har andre markedsførings­materialer, som dine brugere måske også får at se direkte på nettet. Det kan være PDF-dokumenter, grafikker, forklarende videoer – eller bannerreklamer, AdWords-annoncer eller opslag i portaler. Du skal naturligvis også huske de papirdokumenter, der knytter sig til den nye forretning – det kan være følgesedler, fakturaer, forretningsbetingelser etc.
  3. Er en oversættelse tilstrækkelig eller har du snarere brug for en lokalisering?
    Der er stor forskel mellem oversættelse og lokalisering. Hvis du blot oversætter indholdet på din webside til det nye målsprog, står der ganske vist korrekte informationer – men en lokalisering er langt mere effektiv i forbindelse med markedsføring. For her bliver stilen og tonen tilpasset til den kulturelle baggrund – og stilen tilpasses til forholdene i det pågældende land. Det gælder naturligvis også for de øvrige elementer på din webside – som grafiske symboler, valg af billeder eller det principielle layout.

 

3 hyppige fejl, du bør undgå i forbindelse med oversættelse eller lokalisering

Et kommunikationsmedie som en webside til udenlandske målgrupper bør udarbejdes af professionelle folk. De kender fælderne – og begår ikke følgende fejl:

Fejl nr. 1: Det handler kun om sprog, kulturelle forskelle er ikke vigtige for dialogen med kunderne …

Det er dejligst derhjemme – især når man kan bruge sit eget modersmål. Når man bliver tiltalt på sit eget sprog, er man mere tilbøjelig til at opbygge tillid. Fordi man ganske enkelt føler sig tryg. Det får også de besøgende til at blive på websiden i længere tid. Sørg derfor altid for at bestille oversættelser målrettet til et bestemt land. Det er mest indlysende, når man sammenligner amerikansk engelsk med britisk engelsk. Det er ikke ligegyldigt for læserne, om der står chips eller french fries, mobile phone eller cell phone, colour eller color. Fransk lyder også forskelligt i Frankrig og Canada – og modersmålsbrugere lægger hurtigt mærke til, om en tekst er blevet oversat nøjagtigt til det pågældende land eller ej.

Fejl nr. 2: Standardfraser kan man da nemt bare oversætte. Dialogmarkedsføring? Det er der da ingen, der har brug for …

"Uforpligtende forespørgsel", "Læg i indkøbskurven" eller "Bestil nyhedsbrev" – hvis de sædvanlige betjeningselementer på nettet bare bliver oversat i stedet for at bruge bedre standardformuleringer fra dialogmarkedsføringen, mærkes det med det samme på klikraterne – og det koster også med det samme penge. Din oversætter skal altså være opmærksom på at bruge de gængse vendinger på dine call to action-knapper eller i de kritiske afsnit i salgsteksterne.

Fejl nr. 3: Flag er altid nok til at vælge sprog …

I Schweiz er der 4 officielle sprog, i Indien er der 23 – og irerne er ikke så begejstrede for at klikke på Storbritanniens flag. Der tales tysk i Belgien, Brasilien, Sydtyrol, Luxembourg, Schweiz, Liechtenstein og Østrig – og selvfølgelig i Tyskland. Og i over 70 lande tales der engelsk. Derfor er det som regel bedre ganske enkelt at benævne det enkelte sprog – med helt almindelige bogstaver – når du gør det muligt at klikke på forskellige sprogversioner.